Trendy

Zajímavosti ze světa desek plošných spojů

Celosvětová velikost trhu s deskami plošných spojů byla v roce 2021 oceněna na 78 miliard USD a očekává se, že do roku 2030 dosáhne 128 miliard USD.

Hlavním důležitým faktorem, který pohání růst trhu s deskami plošných spojů, je rostoucí poptávka po elektronických přístrojích, jako jsou smartphony, notebooky, chytré televizory atd. Tato elektronická zařízení se v této moderní době stále více stávají nutností pro spotřebitele po celém světě.

Navíc rostoucí světová populace zejména v rozvojových ekonomikách vedla k šíření požadavků na desky plošných spojů v průmyslových odvětvích, jako je spotřební elektronika, automobily, IT a telekomunikace a další. Kromě toho letectví a armáda, včetně vládních institucí také používají elektronická zařízení pro různé účely, což pravděpodobně nadále podpoří poptávku po růstu trhu DPS. Nejbližší budoucnost předpokládá rostoucí poptávku po pokročilých elektronických zařízeních ve vojenském a obranném sektoru po celém světě. A tak během dalších let vzniknou obrovské příležitosti k růstu trhu s deskami plošných spojů. Tolik z aktuální publikace strategicko-výzkumné analýzy společnosti Precedence Research.

V současné době jsou desky s plošnými spoji stále nezbytnější, protože řidiči a majitelé automobilů vyžadují chytřejší a automatizovanější ovládání vozů, kdy DPS pro osobní nebo nákladní automobil musí být extrémně odolná a spolehlivá.
Chytrá zařízení a rostoucí poptávka zákazníků po spotřební elektronice jsou hlavními hnacími silami expanze průmyslu. Hlavními faktory růstu trhu s PCB budou čím dál více rostoucí spotřebitelské výdaje a rychlá expanze zařízení loT.

Ruku v ruce s tímto tempem se objevuje varování, co s elektronickým odpadem a zvyšuje se poptávka po ekologických a ekologicky rozložitelných DPS.

 

Electronica 2022: Velká očekávání v průmyslu

Nastíní vývoj blížící se veletrh Electronica 2022, jehož motto: „Řízení udržitelného pokroku“ se prolíná celým setkáním? Lze to očekávat, neboť Reinhard Pfeiffer, generální ředitel Messe München  prognostikuje, že: „Electronica je nejdůležitější mezinárodní setkání pro elektronický průmysl, protože nabízí 360° pohled na současný a budoucí vývoj, inovace a průmyslová témata. Odborníci předních polovodičových společností budou diskutovat o příspěvku průmyslu k ochraně klimatu. Mezi další témata globálního významu, která probíhají veletrhem, patří elektrická mobilita, kybernetická bezpečnost, vestavěné systémy, průmyslový IoT, udržitelnost, chytrá energie, konektivita, AI, senzory a měřicí technologie.“

Isola Group zmiňuje, že přijíždí do Mnichova na veletrh Electronica 2022 s novým sortimentem základních materiálů pro výrobu DPS od nichž se očekává, že splní nebo překonají potřeby široké škály trhů. Materiály pro výrobu plošných spojů do elektronických zařízení, automobilových bezpečnostních systémů až po základnové stanice páté generace (5G) a systémy satelitní komunikace.  Tedy výkonné materiály, které mají vysokou teplotu skelného rozpadu Tg i Td, s velmi nízkými ztrátovými faktory v hodnotách 0,0017.

Gatema PCB se jako přední výrobce prototypových desek plošných spojů v Evropě, společně s partnerem pro výrobu High-Tech Flex a Rigidflex, PCB, patřícím pod jeden holding, společností Kubatronik Leiterplatten, také účastní 15-18. listopadu 2022 veletrhu Electronica  2022. Potkat se s nimi můžete v hale A1 stánku 419. Přijďte si prohlédnout High Density Interconnect DPS a více se dozvědět o aktuálních trendech a výrobních možnostech společností.

Image
elektronika

Další účastník veletrhu Electronica 2022 Ventec představil před několika týdny pružný materiál vyhovující IPC-4101E, který je určen pro nejdůležitější průmyslová odvětví na světě, jako je armáda, letecký/kosmický průmysl a další aplikace s ultra vysokou spolehlivostí. Je zvláště vhodný pro náročná prostředí a všechny aplikace s rychlým přenosem dat BPS, vysokorychlostními konektory s flexibilní vazbou, vysokofrekvenčními aplikacemi, satelitní komunikací, navigačními systémy a GPS. Také v tomto případě je patrná návaznost na potřeby trhu.

Zda mnichovský veletrh přinese více novinek a inovací napomáhajících moderní době bude známo po půlce listopadu.  Nicméně platí, že desky plošných spojů jsou hnací silou moderní elektroniky, a rostoucí poptávka a složitost návrhu v neustále se rozšiřujících aplikacích vytváří především pro výrobce DPS nové výzvy

 

Nadějné vyhlídky závěrem

 

IPC oznámila, že dodávky desek plošných spojů v Severní Americe v září 2022 vzrostly o 14,6 % ve srovnání se stejným měsícem loňského roku. Ve srovnání se srpnem vzrostly dodávky v září o 17,9 %. Meziroční rezervace PCB v září klesly o 2,6 % ve srovnání s loňským rokem. Počet rezervací v září však oproti předchozímu měsíci vzrostl o 52 %, jak uvedl evertiq.com/news.

 

A  tým výzkumníků z Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) ministerstva energetiky a UC Berkeley  publikoval v odborném časopise v Advanced Materials, že vyvinul plně recyklovatelný a biologicky rozložitelný plošný spoj.

Vyslyšeli organizaci OSN, která zveřejnila, že se v USA recykluje méně než čtvrtina veškerého elektronického odpadu. V roce 2021 vzrostl celosvětový elektronický odpad o 57,4 milionu tun a pouze 17,4 % z toho bylo recyklováno. Většina elektroniky na dnešním trhu je navržena pro přenositelnost, nikoli pro recyklovatelnost. Tablety a čtečky jsou například sestaveny lepením obvodů, čipů a pevných disků na tenké vrstvy plastu, které musí být roztaveny, aby se extrahovaly drahé kovy, jako je měď a zlato. Spalování plastů uvolňuje toxické plyny do atmosféry a elektronika chřadnoucí na skládkách často obsahuje škodlivé materiály, jako je rtuť, olovo a berylium.

Tým výzkumných pracovníků se zhostil úkolu, kdy neřešili, jak ekologicky odbourat současný elektroodpad, ale jak změnit jeho výrobu a nahradit těžko odbouratelné plasty s koktejlem škodlivých prvků na materiál, který by snadno degradoval a rychle uvolnil těžké prvky pro další využití.

Image
PCB

Celému výzkumu pomohla jiná studie, a to zjištění, že enzym BC-lipáza dokáže štěpit biologicky rozložitelné polymerní látky, tedy plasty.  Výzkumem se následně stalo, jak přinutit BC-lipázu cíleně aktivovat rozklad. A dopomohla tomu horká voda, která zajistila, že BC-lipáza rozloží polymery na monomery a uvolní těžké kovy pro další využití.  

Zjednodušeně řečeno, zkusili vyrobit funkční desku plošných spojů z biologicky rozložitelného polymeru s příměsí BC-lipázy a po měsíci provozu ji namísto drahého odbourávání ponořili na 72 hodin do vody. Polymery degradovaly -  částice stříbra se zcela oddělily od polymerních pojidel a rozpadly se na opakovaně použitelné monomery. Na konci tohoto experimentu bylo zjištěno, že přibližně 94 % částic stříbra může být recyklováno a znovu použito s podobným výkonem.

Berkeley Lab, Newscenter.lbl.gov/2022/08/29/biodegradable-printed-circuit

Care to know more on the subject?
Connect with our specialists